• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Skillnad mellan hydraulvätska och olja
  Hydraulolja och hydraulvätska är termer som ibland används utbytbart men de är inte nödvändigtvis desamma. Medan hydraulolja är en vätska, kan hydraulvätska också bestå av andra vätskor, inklusive vanligt vatten, vattenoljeemulsioner och saltlösningar.

  Historia

  Eftersom hydraulolja är brandfarlig är den inte lämplig för användning nära en antändningskälla. Under högt tryck kan oljespray antändas. Hydraulolja har utvecklats efter andra världskriget som en lösning på problemet.

  Hydraulolja

  Hydraulolja består av oljor och tillsatser avsedda att överföra kraft samtidigt som de fungerar som smörjmedel och kylmedel. Oljan är effektiv i ett brett temperaturområde och minskar slitage, rost och korrosion i utrustning som används inom industrier som jordbruk, gruv och konstruktion.

  Hydraulisk vätska

  Hydraulvätska används för många av Samma skäl som olja men har bredare användning i bilsystem som automatiska växellådor, liksom bromsar och styrning. Flygplanssystem kräver också hydrauliska vätskor. Viskositet är av största vikt vid val av vätska.

  http://www.hydraulisk-utrustning-tillverkare.com/artiklar/typer-och-utnyttjande-of-hydrauliska-or.html http: //www .hydraulic-utrustning-manufacturers.com /hydraulisk-fluid.html

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com