• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Skillnaden mellan tum och centimeter

  tum och centimeter är båda enheterna för linjär mätning. Tummar används i det amerikanska systemet, som ibland kallas det engelska systemet. Centimeter är en måttenhet i det metriska systemet.
  American System

  I USA är det amerikanska systemet det mest använda metoden. Detta system använder tum, fot, gård och mil för längdmätning. USA är den enda industrialiserade nationen som inte har använt användningen av det metriska systemet.
  Metric System

  Mätaren är den basenhet som det metriska systemet bygger på. Eftersom det metriska systemet använder en standardomvandlingsfaktor, anses det vanligtvis lättare att arbeta med. Tio millimeter lika en centimeter, 10 centimeter lika med en decimeter och 10 decimaler lika med en meter.
  Jämförelse

  En tum är lika med 2,54 centimeter; en fot är 0,3048 meter; en gård är lika med 0,9144 meter och 1 mil är 0,621 kilometer.
  Linjaler

  Den amerikanska linjalen är indelad i tum, med märken som delar varje tum i sextonde. Metriska linjaler är indelade i centimeter, var och en med tio markeringar som visar millimeter. Linjaler som visar både standard- och metriska mätningar förenklar omvandlingen från tum till centimeter.
  Science

  U.S. forskare använder vanligtvis det metriska systemet för att standardisera mätningarna som används i experiment runt om i världen.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com