• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur konverterar man differenstryck till Flow

  Vätskemekanikens område är inriktat på att studera vätskans rörelse. En av hörnstenarna i detta fält är Bernoullis ekvation, namngiven för artonhundratalet forskare Daniel Bernoulli. Denna ekvation avser många fysiska kvantiteter i fluidmekanik i en elegant och enkelförståelig ekvation. Till exempel, genom att använda Bernoulli-ekvationen är det möjligt att relatera vätskans differentialtryck (dvs. skillnaden i tryck av vätskan mellan två olika punkter) med vätskeflödet, vilket är viktigt om du vill mäta hur mycket fluid strömmar över en viss tid.

  För att hitta flödet av fluidflödet multiplicera differentialtrycket med två och dela detta nummer med densiteten hos det flytande materialet. Som ett exempel, förutsatt att ett differentialtryck på 25 Pascals (eller Pa, måttenheten för tryck) och materialet är vatten, som har en densitet på 1 kilo per meter kubad (kg /m ^ 3), kommer det resulterande numret att vara 50 meter kvadrerade per sekund kvadrerad (m ^ 2 /s ^ 2). Ring detta resultat A.

  Hitta kvadratroten av resultat A. Med vårt exempel är kvadratroten på 50 m ^ 2 /s ^ 2 7,07 m /s. Detta är vätskans hastighet.

  Bestäm rörets yta vätskan rör sig genom. Om exempelvis röret har en radie på 0,5 meter (m), hittas området genom att kvadrera radien (dvs multiplicera området i sig) och multiplicera med den konstanta pi (hålla så många decimaler som möjligt, värdet av pi lagrad i din räknare räcker). I vårt exempel ger detta 0,7854 meter kvadratiskt (m ^ 2).

  Beräkna flödeshastigheten genom att multiplicera vätskans hastighet genom rörets yta. Avslutande vårt exempel, som multiplicerar 7,07 m /s med 0,7854 m ^ 2 ger 5,55 meter kub per sekund (m ^ 3 /s). Detta är vätskeflödeshastigheten.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Under din beräkning, bära så många decimaler som möjligt under de mellanliggande stegen och sedan runt numret nere i det sista steget.

  När du multiplicerar med den konstanta pi, försök hålla så många decimaler som möjligt, eftersom avrundning kan leda till små fel.

  Varning

  Dessa steg antar vätskeflödet i ett horisontellt rör. Om det finns en vertikal komponent i fluidflödet, gäller inte dessa steg.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com