• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  "Interesting Topics in Chemistry

  ", 3, [[

  När du tar en kemi i gymnasiet eller högskolan, kommer du att uppmanas att undersöka ämnen, genomföra experiment och rapportera dina resultat till din instruktör. Det finns många intressanta ämnen du kan välja mellan inom kemiområdet för att undersöka och rapportera om. Du kommer att vilja välja ett ämne som intresserar dig, är av relevans idag och som du vill lära dig mer om i din kemi klass.
  Alkohol

  Hur alkohol smälts i kroppen, hur det påverkar våra inre organ och vad som är metoden för alkoholmetabolism är alla frågor för kemistudenten. Svaren ligger i att genomföra experiment med etylalkohol som är den typ av alkohol som finns i alkoholhaltiga drycker. Att besvara dessa frågor kan ge studenten ett intressant ämne som är aktuellt och relevant för dagens samhälle.
  Kärnkemi

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com