• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar diametern till kvadrat Feet

  Diametern kvantifierar avståndet av en rak linje från en punkt i en cirkel genom mitten till en annan punkt mittemot den och kan mätas i fötter. Området i en cirkel kan mätas i kvadratmeter. Räkna området kan vara användbart om du behöver för att räkna ut hur mycket färg för att köpa eller hur mycket sod skulle täcka en gräsmatta.

  Hitta din formel

  Tänk på formel för arean av en cirkel : A = πr 2. Radien av en cirkel, varvid avståndet från centrum till en punkt på omkretsen, är en halv av diametern.

  Find the Radius

  Dividera diametern, mätt i fot, med två att hitta cirkelns radie. Till exempel, om cirkelns diameter motsvarar 4,5 fötter, dela 4,5 med 2 för att få 2,25 fot för radien.

  torg Radius

  Multiplicera radie av radien. Här multiplicera 2,25 fot med 2,25 fot för att få 5.0625 kvadratfot.

  Multiplicera med Pi

  Multiplicera värdet för radien i kvadrat av pi, vanligen approximeras vid 3,14159, för att hitta den del av cirkel i kvadratmeter. Avsluta exemplet, multiplicera 5.0625 med 3.14159 för att hitta cirkelområdet, cirka 15 904 kvadratfot.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com