• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar medelvolym

  Volym är ett mått på hur mycket utrymme som ett ämne upptar. Ett medelvärde är ett matematiskt medelvärde för en uppsättning siffror, som du hittar genom att lägga till siffrorna och dela det totala antalet inblandade mätningar. Du kan behöva hitta en genomsnittlig volym som en del av en gymnasiet eller gymnasiet matematik eller naturvetenskap klass. Denna typ av beräkning kan vara användbar vid inspelning av volymmätningar som kan varieras, till exempel när det gäller regnmätare eller labbbägare.

   Spela in flera volymmätningar.

   Add the measurements.", 3, [[Till exempel kanske du har registrerat följande mätningar när det gäller milliliter: 25, 40, 30 och 35. Du skulle lägga till dessa siffror för totalt 130 milliliter.

   Dela upp summan från steg två med antal mätningar du använde. I det här exemplet skulle du dela 130 med 4 för att få en genomsnittlig volym på 32,5 milliliter.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com