• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar hydraulisk presskraft i Tons

  Hydrauliska pressar kan utöva många tusentals kilo kraft, vilket gör dem användbara för industriella operationer som bildning av metalldelar. Du mäter vanligtvis hydrauliskt tryck i kilo per kvadratmeter (psi), vilket är kraft per enhetsarea. För att beräkna den producerade kraften multiplicerar du trycket med området för den hydrauliska cylinderns kolv i kvadratmeter. Detta ger dig kraften i pund, som du enkelt kan konvertera till ton.

  TL; DR (för lång; har inte läst) |

  För att beräkna hydraulisk presskraft, hitta först kolven området från kolvdiametern. Multiplicera sedan trycket i psi med cylinderområdet i tum. Dela kraften i pund med 2 000 för att få kraft i ton.
  Samla in data |

  Hänvisa till nödvändiga data, till exempel psi och cylinderkolvens diameter eller område. Leta efter den här informationen i den hydrauliska pressens specifikationsblad. Beräkna kolvområdet |

  Beräkna ytan på cylinderkolven om du inte hittar den på specifikationsbladet. Använd formeln: Area är lika med 3,14 gånger diameterns kvadrat, dividerat med fyra.

  Som ett exempel, om kolvdiametern är 4 tum, skulle du multiplicera 3,14 gånger 4 tum gånger 4 tum, dividerat med 4. Därför är området 12,56 kvadratmeter.
  Beräkna kraft i pund.

  Multiplicera tryckvärdet, i psi, med området. I exemplet, om pressen erbjöd 2500 psi, skulle du multiplicera 2500 med 12,56. Detta ger dig 31 400 pund.
  Konvertera pund till ton

  Dela antalet pund med 2 000 för att konvertera till ton. I exemplet ger 31 400 dividerat med 2 000 dig en kraft på 15,7 standardton.

  Om du vill konvertera till metriska ton skulle du dela med 2 205. I exemplet ger 31 400 dividerat med 2 205 dig en kraft på 14,24 ton.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com