• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar hydraulcylindertonnage

  En hydraulcylinder kan utöva enorma krafter på grund av hur vätskor verkar under tryck. Med lite enkel geometri kan du beräkna en cylinderkraft i pund eller ton. Pundkraften är produkten från fluidtrycket i psi multiplicerat med kolvens tvärsnittsarea. För att få den hydrauliska cylindertonnagen, dela pundkraften med 2 000.

   Mät diametern på kolven på den hydrauliska cylindern med linjalen. Om änden på cylindern har en sadel eller annan koppling, mät den verkliga kolvdiametern och inte beslaget, eftersom beslaget kan vara större än kolven.

   Beräkna kolvens tvärsnittsarea med genom att kvadratera diametern genom att multiplicera resultatet med pi (3.14), dela sedan detta resultat med 4. Till exempel, för en kolv med en 5-tums diameter, kvadrat 5, multiplicera resultatet med 3,14, dela sedan med 4 för att få 19,625 kvadrat tum.

   Beräkna cylindertonnaget genom att multiplicera tvärsnittsarean som beräknats ovan med tryckkapaciteten för den hydrauliska pumpen, som anges i pumpens specifikationer. Använd exempelvis cylindern ovan och en pump på 1 000 psi genom att multiplicera 19,625 med 1 000 dig 19,625 pund kraft. För att konvertera från pund till ton, dela detta resultat med 2 000 för att få 9,8 ton.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com