• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vilka färger absorberar mer värme?

  Värmeenergi följer samma lagar om bevarande som ljusenergi. Om ett visst ämne återspeglar de flesta ljusvåglängderna reflekteras också den mesta värmeenergin. På grund av det visuella ljusets natur tenderar färger som återspeglar de flesta ljusvåglängderna att vara svalare än de som bara reflekterar några få. Att förstå hur denna princip tillämpas på olika färger kan göra det möjligt för en person att hålla sig varmare eller svalare helt enkelt genom att bära olika färgade kläder.

  TL; DR (för långt; läste inte)

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com