• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man räknar Jelly Beans i en Jar

  Du försöker gissa närmast antalet gelébönor i en burk. Du får inte ta ut dem och räkna dem, så du måste vara knepig. Det bästa du kan göra är att uppskatta. Du kan göra detta genom att anta att gelébönorna är ganska jämnt fördelade i burken och använder en viss grundgeometri. Först måste skålens höjd och omkrets bestämmas med gelébönor som mätenhet. Volymen på gelébönorna kan sedan beräknas med en matematisk formel.
  Bönräkning och bönor i en låda.

  Du kan använda samma teknik för att beräkna antalet gelébönor i en genomskärning rektangulär eller fyrkantig låda. För att beräkna lådans volym använder du denna formel: Volym \u003d rutans längd x rutans bredd. Om geléerna råkar befinna sig i en sfärisk behållare, beräkna volymen på behållaren med hjälp av denna formel: Volym \u003d 4/3 πr 3, där r är sfärens radie.

   ••• Adam Korst /Demand Media

   Räkna antalet gelébönor som korsar varandra med en linje som sträcker sig från toppen av burken till botten. För att göra linjen kan du sträcka ett snöre, lägga ner ett tejp eller hålla upp en pappersremsa. Räkna varje geléböna som linjen korsar. Detta är höjden på burken i gelébönor.

   Räkna antalet gelébönor som korsar varandra med en linje som går runt burken. Använd samma metod som ovan. Om du inte kan nå hela vägen runt burken, gå halvvägs och multiplicera med 2. Det här är omkretsen av burken i gelébönor.
   ••• Adam Korst /Demand Media

   Beräkna volymen av burken i gelébönor med följande formel: volym \u003d omkrets kvadrat x höjd /(4π).
   ••• Adam Korst /Demand Media

   Rund till närmaste geléböna om du inte tror att det kan vara trasiga bitar i burken.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com