• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Skillnaden mellan vår &nästa tidvatten

  Tidvatten är upp och ner rörelsen i jordens hav på grund av gravitationen i vår himmels mest dominerande drag, månen och solen. Även om månen är mycket mindre än solen, resulterar dess närhet till jorden ungefär dubbelt så mycket dragkraft och därmed det viktigare tidvattenpåverkan. De relativa positionerna och de kombinerade gravitationseffekterna från de två himmelska kropparna hjälper till att bestämma tidpunkten för de mest och minst uttalade tidvattnet: respektive våren och nästa tidvatten.
  The Basics of Tides.

  Månens gravitationella dragning drar havets vatten mot den del av jorden den vetter mot. På motsatt sida drar den jorden bort från havsytan. Denna dragning får vattnet att bukta vid dessa två punkter. En högvatten uppstår vid de två utbuktningspunkterna och en lågvatten vid de två punkterna halvvägs mellan eftersom vattnet omdirigeras. Varje plats på jorden passerar genom dessa punkter två gånger om dagen, upplever vanligtvis två högvatten och lågvatten dagligen.
  Spring Tides: The Greatest Tidal Range -

  Föreställ dig vårvatten som ett resultat av att månen och solen fungerar tillsammans för att utöva mer drag på jordens hav. När månen är i sin fulla och nya fas är jorden, solen och månen överens, vilket betyder att solens och månens gravitationskrafter sammanfaller. Ett mer uttalat tidvattensintervall - starkare hög- och lågvatten - härrör från denna anpassning. Dessa vårvatten får sitt namn inte på grund av säsongen utan för att de ”vårar” starkare upp och ner.
  Neap Tides: The Lowest Tidal Range -

  Neap tidvatten, under tiden, resultat från månen och solen fungerar mot varandras drag. När månen befinner sig i sina första och tredje kvartalsfaser bildar jorden, solen och månen en rätt vinkel. Genom att agera i motriktningar försvagas gravitationens dragning av mån och sol varandra, vilket resulterar i mindre uttalade hög- och lågvatten än normalt: en näbbvatten.
  Extreme tidvatten

  Lätt uttalade vårvatten tidvatten kallas proxigean (eller perigean) vårvattenvatten inträffar normalt några gånger om året när den tid då månen passerar närmast jorden i sin omloppsbana - en punkt som kallas ”perigee” - sammanfaller med en ny eller fullmåne. När månen närmar sig jorden ökar effekten av gravitationskraften och förbättrar den redan starka tidvattenfluktuationen i samband med anpassningen av jorden, månen och solen i de nya och fulla månfaserna.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com