• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vad är funktionen för en spänningsregulator?

  Syftet med en spänningsregulator är att hålla spänningen i en krets relativt nära ett önskat värde. Spänningsregulatorer är en av de vanligaste elektroniska komponenterna, eftersom en strömförsörjning ofta producerar råström som annars skulle skada en av komponenterna i kretsen. Spänningsregulatorer har olika specifika funktioner, beroende på deras specifika tillämpning.
  Passiv spänningsreglering

  En passiv spänningsregulator kan användas om strömförsörjningen konsekvent producerar en spänning större än vad komponenterna på kretsen har fordra. Denna typ av spänningsregulator består väsentligen av ett motstånd med en viss uppsättning prestandaegenskaper. En passiv spänningsregulator reducerar den inkommande spänningen till önskad utgångsnivå och dumpar överskottet energi som värme. Passiva regulatorer kräver ofta en kylfläns för att sprida denna onödiga värme.
  Aktiv spänningsreglering |

  Kretsar som kräver att spänningen ökar kräver en aktiv spänningsregulator. Sådana spänningsregulatorer använder vanligtvis någon typ av negativ återkopplingsslinga för att styra spänningen. Detta innebär att en spänning utanför det önskade intervallet får spänningsregulatorn att föra tillbaka spänningen till det angivna intervallet. I sin tur får denna åtgärd spänningsregulatorn att sluta modifiera kretsens spänning.
  Nätreglering

  Spänningsregulatorer på en huvudströmsströmledning för att styra de mycket stora spänningsförändringarna på dessa typer av kretsar. Transformatorn på en nätledning har flera kranar som styr kretsspänningen. När nätregulatorns utgångsspänning sjunker under ett minimivärde ansluts regulatorn till en kran med högre spänning. På samma sätt, när utgångsspänningen stiger över ett maximivärde, ansluts regulatorn till en kran med en lägre spänning.
  AC-spänningsstabilisering

  AC-spänningsstabilisering hänvisar till reglering av relativt små fluktuationer i växelspänning. Dessa spänningsregulatorer används rutinmässigt i ett hem för att hålla spänningen inom det område som hushållsapparater behöver. AC-spänningsregulatorer använder en servomekanism som ständigt svarar på minutförändringar i transformatorns spänning för att hålla husspänningen inom ett smalt område.
  DC-spänningsstabilisering |

  DC-spänningsstabilisatorer styr spänningen i en krets som använder en batteri. De använder en shuntanordning såsom en lavinnedbrytningsdiod, spänningsregleringsrör eller zenerdiod för att leda endast vid en specifik spänning. Shunten kommer att ha så mycket ström som behövs för att mata ut denna spänning. För att en likspänningsstabilisator ska fungera säkert får strömmen från strömförsörjningen inte överskrida den maximala säkra spänningsgränsen för shuntanordningen. Detta åstadkoms vanligtvis genom att inkludera ett seriemotstånd i kretsen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com