• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Andra rörelselagen

  Sir Isaac Newtons andra rörelselag säger att kraften som utövas av ett rörligt föremål är lika med dess massa gånger dess acceleration i den riktning från vilken den skjuts, anges som formeln F \u003d ma. Eftersom kraft är proportionell mot massa och acceleration, fördubblar antingen massan eller accelerationen medan du lämnar den andra konstanten dubbla slagkraften; slagkraften ökar när ett föremål med konstant vikt utsätts för större acceleration. Du kan utforska flera olika experiment som visar denna princip.
  Krater Experiment

  Samla en sten och ett vadat papper. Eftersom gravitationens acceleration är konstant, faller alla objekt i samma takt oavsett deras massa. Testa denna lag genom att släppa båda artiklarna samtidigt och se dem falla med samma hastighet. Lägg nu en skål fylld med pulveriserat socker eller mjöl under berget och släpp den från en fast höjd i pulvret. Ställ skålen på sidan, var försiktig så att du inte stör pulvret i den. Släpp pappersbollen från samma höjd i en skål med samma mängd av samma pulver. Jämför kratrarna i pulvret som skapas av varje slag. Eftersom accelerationen var konstant, illustrerar skillnaden i storlek mellan krateret som gjordes av berget och den som gjorts av papperet att en ökning av massan direkt ökar kraftens påverkan i mjölet.
  Softball Experiment

  Skruva fast ett ögla i en softball och en annan i en dörrrams överliggande del. Häng softballen från dörrkarmen i ett snöreband bundet genom öglorna så att det hänger några centimeter över golvet. Markera platsen direkt under softballens viloposition. Flytta den hängande softballen och placera en annan softball på den markerade platsen. Dra tillbaka den hängande softballen så att den är tre meter från marken och släpp den så att den svänger och träffar softballen på golvet. Mät avståndet softball på golvet rör sig. Upprepa experimentet genom att ersätta softball på golvet med en Wiffle-boll av plast och mät hur långt den rullar efter stöten. Detta experiment illustrerar att när kraften hålls konstant, är accelerationen större i föremål med mindre massa.
  Hot Wheels Experiment

  Konstruera en enkel ramp som är 18 tum hög och cirka 24 tum lång med en bit tunn plywood och tegelstenar. Placera en leksaksbil högst upp på rampen. Släpp den och mät hur långt den rullar. Tejp två metallbrickor till bilen, släpp den från rampen och mät hur långt den rullar. Upprepa experimentet med fem brickor tejpade på toppen av bilen. Detta experiment visar att när massan ökar med tyngdkrafts konstant acceleration, ökar kraften som driver bilen längs golvet, vilket gör att tyngre bilar reser längre. tråd och två eller tre små volontärer. Bind strängen runt vagnens handtag och lämna 2 eller 3 fot tråd som hänger av handtaget för att dra med. Börja med en tom vagn. På platt, plan mark, t.ex. en trottoar, och från en stående start, dra i strängen tills du når en bekväm gånghastighet. Observera den ansträngning det tar för att dra vagnen. Därefter låt en av dina frivilliga sitta i vagnen och dra åter i strängen tills du når gånghastigheten. Observera den ansträngning som behövs för att dra vagnen. Strängen kan ta bara en liten mängd kraft innan den går sönder; ju fler ryttare i din vagn, desto mer kraft behöver du dra den tills du passerar strängens brytpunkt. Med detta experiment är din acceleration ungefär densamma varje gång, men du måste dra med mer kraft på grund av den extra massan för varje ny passagerare. Hur många passagerare kan du dra innan strängen bryts?

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com