• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur kan jag uppskatta en transformators vikt?

  Varje elektrisk kraftstol använder en transformator. Elektriska entreprenörer överväger transformatorns vikt, i samband med andra delar och arbetskraftsvärden, för att beräkna de totala kostnaderna för en elinstallation i grannskapet.
  Identifiering

  En grundtransformator ändrar högspänning, som kommer från en kraftverk, till en lägre spänning som tillhandahåller elektricitet i hemmet. Elektriska entreprenörer installerar vanligtvis vätske-nedsänkta transformatorenheter på verktygsstolpar.
  Beräkning av vikt

  Den amerikanska energidepartementet skapade en kraftlagsekvation för en uppskattning av transformatorns vikt. Transformatorns kapacitet i kilovoltampper (kVA) multiplicerad med den grundläggande impulsisoleringsnivån (BIL) ger transformatorns viktberäkning. Båda kända värdena är lätt tillgängliga för varje transformator, vilket gör beräkningen universell för alla enheter.
  Betydelse

  Transformatorns vikt bidrar till en övergripande prissättningsberäkning, vilket gör att elleverantörer och transformatordistributörer kan täcka affärsutgifter och generera en vinst. Konsumenterna drar nytta av exakta elektriska prissättningsstrukturer, enligt det amerikanska energidepartementet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com