• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Varför är kemi viktig för studien av anatomi och fysiologi?

  Varför kemi är viktig för studiet av anatomi och fysiologi kanske inte är uppenbart om du bara ser på din kropp som en samling av organ. Men alla celler i dina organ består av kemikalier, och kemiska reaktioner är involverade i alla kroppens rörelser och cykler. Kemi förklarar hur dina celler producerar energi och proteiner, varför du andas och har blod och vilka slags livsmedel och vitaminer som är viktiga för näring. Med en grundläggande förståelse för kemi kan du förstå varför dina organ fungerar som de gör och hur systemen i din kropp fungerar tillsammans.
  The Chemistry of Cells

  Kemi förklarar hur dina celler fungerar. Kanske de viktigaste kemiska reaktionerna i kroppen involverar adenosintrifosfat eller ATP. ATP används för att tillfälligt lagra energi från mat, vilka celler senare kan konvertera till den energi de behöver för att fungera.

  Kemi förklarar också hur celler byggs. En cell är innesluten av ett cellmembran med kemikalier som kallas lipider, vars kemiska struktur tillåter dem att hålla andra kemikalier ur cellen. Dessutom producerar celler alla kroppens proteiner - komplexa kemikalier som innehåller hundratals atomer - genom kemiska reaktioner bland DNA, RNA och aminosyror. Proteiner utför många viktiga funktioner i våra kroppar; de används för att bygga celler, för att transportera syre genom blodet och som antikroppar för att identifiera skadliga bakterier och virus.
  Andning och blod.

  Syre är en viktig ingrediens i kroppens kemi som omvandlar mat till energi. Utan syre kan dina celler inte producera de kemikalier de behöver för att fungera. Kemi förstår hur syre transporteras genom din blodomlopp. En kemikalie som kallas hemoglobin reser fram och tillbaka mellan dina lungor och dina celler och bär syre. En kemisk reaktion som inträffar när hemoglobin återvänder till lungorna producerar koldioxid eller CO2, varför du andas in koldioxid.
  Osmos och pH -

  Kemi hjälper dig att förstå syftet med kroppens organ. Till exempel är en av funktionerna i dina njurar att upprätthålla pH-nivån - rätt nivå av surhet och alkalitet - i ditt blod på cirka 7,4. Rätt pH-nivå är viktigt för syre och andra kemikalier att röra sig fram och tillbaka mellan din blodomlopp och dina celler under osmos
  och det påverkar hur musklerna fungerar eftersom träning gör blodet surare. Genom att förstå hur dessa olika system fungerar kemiskt kan du ta reda på hur ett problem i ett organ kan orsaka problem i andra delar av din kropp.
  Ernäring och kemi.

  Att förstå kroppskemi hjälper dig att avgöra vilka kemikalier behövs för att kroppen ska fungera korrekt. Det är så näringsläkare bestämmer vilka slags livsmedel som är bäst för att upprätthålla hälsan. Till exempel är vitaminer en viktig klass av kemikalier som stöder reaktioner i din kropp, såsom bildandet av starka ben, skapandet av blodceller och din metabolism fungerar korrekt. Genom att förstå vilka vitaminer som behövs för var och en av dessa reaktioner kan du ta reda på vilka livsmedel du borde äta för att få dessa vitaminer.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com