• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Specialiserade celler i kroppen

  Människokroppen består av mikroskopiska celler. Dessa byggstenar i livet kombineras och arbetar i harmoni för att bilda den fungerande människokroppen. Medan många celler utgör enkla kroppsdelar, såsom vävnader, fullbordar några mer komplexa och specialiserade uppgifter. Dessa specialiserade celler är speciellt utformade för att utföra de funktioner som de är avsedda för. Var och en av dessa celltyper bildas och fungerar annorlunda, vilket säkerställer att cellen kan utföra den nödvändiga kroppsfunktionen som den är avsedd att fullfölja. . Dessa celler finns i ett sortiment av former och storlekar. Medan dessa celler delar vissa likheter med andra celler, har de också specialiserade funktioner som gör att de kan utföra nödvändiga kommunikativa funktioner. Dessa celler har förlängningar som kallas dendriter och axoner som tar information in i och frigör information från själva cellen. Vissa innehåller också strukturer och bär kemikalier som är specialiserade för elektrokemisk kommunikation, vilket gör att de kan kommunicera med varandra och möjliggöra grundläggande tanke och kroppsfunktion.
  Muskelceller

  Muskelceller gör rörelse möjlig. Dessa cylindriska celler består av bandade fibrer som möjliggör sammandragning. Genom funktionen av dessa specialiserade celler kan människokroppen fullfölja ett sortiment av rörelsebaserade uppgifter. Dessa celler, som många i människokroppen, går samman för att skapa större kroppsstrukturer.
  Spermceller

  Specialiserade spermier är nödvändiga för människans reproduktion. Dessa celler består huvudsakligen av en kärna. Till skillnad från vissa stationära celler är dessa celler mycket mobila eftersom de måste flytta för att hitta ett ägg för att befruktning ska ske. Mitokondrierna i spermacellen ger den energi som specialiserade celler av denna typ kräver för att röra sig med så hög hastighet.
  Röda blodceller

  Röda blodkroppar transporterar syre runt kroppen och levererar det till organ som kräver denna livgivande gas. Dessa celler saknar ett sortiment av bitar som vanligtvis är associerade med celler, inklusive mitokondrier och en kärna. Frånvaron av dessa organeller gör att cellen kan transportera mer syre runt kroppen. Celler av denna typ består huvudsakligen av hemoglobin, en kemikalie som möjliggör upptag och bärande av syre.
  Leukocyter

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com