• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man bestämmer pH från pKa

  En syras styrka mäts med både dess pH och dess pKa, och de två är relaterade av Henderson-Hasslebalch-ekvationen. Denna ekvation är: pH \u003d pKa + log [A -] /[AH], där [AH] är koncentrationen av syran och [A -] är koncentrationen av dess konjugatbas efter dissociation. pH är en variabel som beror på koncentration, så om du vill härleda dess värde från detta förhållande måste du känna till koncentrationen av syran och dess konjugatbas.
  Vad är pH och pKa?

  Förkortningen pH står för "kraft av väte", och det är ett mått på koncentrationen av vätejoner i en vattenlösning. Följande ekvation uttrycker detta förhållande:

  pH \u003d -log [H +]

  Värdet på pKa, å andra sidan, beror på koncentrationen av syra och konjugatbas i lösning efter att syradissociationen har uppnått jämvikt. Förhållandet mellan koncentrationerna av konjugatbas och konjugatsyra till den aktuella syran, i en vattenlösning, kallas dissociationskonstanten Ka. Värdet för pKa ges av:

  pKa \u003d -log (Ka)

  Även om pH varierar beroende på lösning är pKa en konstant för varje syra.
  Henderson-Hasselbalch Equation

  Formeln Henderson-Hasselbalch kommer direkt från definitionen av dissociationskonstanten Ka. För en syra HA som dissocieras till H + och A - i vatten ges dissociationskonstanten av:

  Ka \u003d [H +] [A -] /[HA]

  Vi kan ta logaritmen från båda sidor:

  log (Ka) \u003d log ([H +] [A -] /[HA] ), eller logga Ka \u003d log (H +) + log [A -] /[HA]

  Med hänvisning till definitionerna av pH och pKa blir detta:

  -pKa \u003d -pH + log [A -] /[HA]

  Slutligen efter att ha lagt pH och pKa till båda sidor:

  pH \u003d pKa + log [A -] /[HA].

  Med denna ekvation kan du beräkna pH om dissociationskonstanten, pKa och koncentrationerna av syran och konjugatbasen är kända.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com