• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man bestämmer antalet elektroner med kvantnummer

  Att beskriva tillstånden för elektroner i atomer kan vara en komplicerad affär. Som om det engelska språket inte hade några ord för att beskriva orienteringar som "horisontell" eller "vertikal" eller "rund" eller "fyrkant", skulle en brist på terminologi leda till många missförstånd. Fysiker behöver också termer för att beskriva storleken, formen och orienteringen av elektronbanorna i en atom. Men istället för att använda ord, använder de siffror som kallas kvantantal. Var och en av dessa siffror motsvarar ett annat attribut för kretsloppet, vilket gör att fysiker kan identifiera den exakta kretsloppet de vill diskutera. De är också relaterade till det totala antalet elektron som en atom kan innehålla om detta orbital är dess yttre, eller valens, skal.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  TL; DR (för långt; läste inte)

  Bestäm antalet elektroner med kvantnummer genom att först räkna antalet elektroner i varje fullständig orbital (baserat på det sista fullt upptagna värdet på principkvantumet nummer), lägg sedan till elektronerna för de fullständiga underskalterna för det givna värdet för det primära kvantnumret, och lägg sedan till två elektroner för varje möjligt magnetiskt kvantantal för det sista underskalet.

  1. Räkna hela orbitalerna

   Subtrahera 1 från det första, eller princip, kvantumret. Eftersom orbitalerna måste fyllas i ordning, berättar detta antalet orbitaler som redan måste vara fullt. Till exempel har en atom med kvantnumren 4,1,0 ett huvudkvantantal på 4. Detta innebär att 3 orbitaler redan är fulla.

  2. Lägg till elektronerna för varje fullständig orbital

   Lägg till det maximala antalet elektroner som varje full orbital kan ha. Spela in detta nummer för senare användning. Till exempel kan den första banan innehålla två elektroner; den andra, åtta; och den tredje, 18. Därför kan de tre orbitalerna kombineras med 28 elektroner.

  3. Identifiera det underskal som indikeras av vinkelkvantantalet

   Identifiera det underskal som representeras av det andra eller vinklade , kvantantal. Siffrorna 0 till 3 representerar "s", "p," "d" respektive "f". Till exempel identifierar 1 ett "p" -underskal.

  4. Lägg till elektronerna från de fullständiga underskallarna

   Lägg till det maximala antalet elektroner som varje tidigare underskal kan innehålla. Till exempel, om kvanttalet indikerar ett "p" -underskal (som i exemplet), lägg till elektronerna i "s" -underskalet (2). Men om ditt vinkelkvantantal var "d", skulle du behöva lägga till elektronerna som finns i både "s" och "p" underskal.

  5. Lägg till elektronerna från fulla underskal till de från full orbitaler

   Lägg till detta nummer till elektronerna i de nedre orbitalerna. Till exempel 28 + 2 \u003d 30.

  6. Hitta de legitima värdena för det magnetiska kvantantalet

   Bestäm hur många orienteringar för det slutliga underskalet som är möjliga genom att bestämma området för legitima värden för det tredje eller magnetiska kvantantalet. Om vinkelkvanttalet är lika med "l", kan det magnetiska kvanttalet vara vilket som helst nummer mellan "l" och "−l". Till exempel, när vinkelkvanttalet är 1, kan det magnetiska kvantantalet vara 1, 0 eller −1.

  7. Räkna antalet möjliga underskalorienteringar

   Räkna antalet möjliga underskalorienteringar till och med den som indikeras av det magnetiska kvantantalet. "Begin with the lowest number.", 3, [[Till exempel representerar 0 den andra möjliga orienteringen för undernivån.

  8. Lägg till två elektroner per möjlig orientering till den föregående summan

   Lägg till två elektroner för var och en av orienteringarna till den föregående elektronen summa. Detta är det totala antalet elektron som en atom kan innehålla genom denna omloppsbana. Till exempel, eftersom 30 + 2 + 2 \u003d 34, har en atom med ett valensskal beskrivet med siffrorna 4,1,0 högst 34 elektroner.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com