• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar procenten vikt per volym

  Procentvikt per volym definieras som gram lösta ämnen i 100 ml lösning. Beräkningen ger information om koncentration av lösningen. En procentandel uttrycker antalet delar av ett visst ämne per 100 totala delar. Löst ämne är ett ämne som finns i lösningen i en mängd mindre än lösningsmedlets. Denna beräkning är mest användbar när det lösta ämnet är ett fast ämne medan den totala lösningen är en vätska.

   Fotolia.com "> ••• lösning och pulverbild av Radu Razvan från Fotolia.com

   Börja med mängd löst ämne som du vet finns i lösningen, uttryckt i gram.

   Bestäm den totala volymen i milliliter av lösningen.

   Dela upp gram lösta med milliliter lösning Steg 1 dividerat med resultatet av steg 2).

   Multiplicera det resulterande antalet (av steg 3) med 100 för att få procenten vikt per volym.


   Tips

  1. Procentvikt per volym ska alltid beräknas med hjälp av gram för lösningen och milliliter för lösningen. Var noga med att konvertera till dessa enheter om de inte redan används.  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com