• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Energi
  Material som absorberar och reflekterar Solar Energy

  Varje material absorberar och reflekterar lite solenergi. Vissa material absorberar emellertid mycket mer än de reflekterar, och vice versa. Mängden solenergi som ett material kommer att absorbera eller reflektera beror på ett antal fysikaliska egenskaper. Täta material tenderar att absorbera mer solenergi än mindre täta material. Färg och beläggning påverkar också mängden solenergi som ett föremål kan absorbera eller reflektera.

  Materialegenskaper

  När tätheten av ett material ökar, ökar dess förmåga att absorbera solenergi vanligen också. Exempelvis absorberar täta material, såsom adobe, betong och tegel, en stor mängd solenergi. Mindre täta material, som Styrofoam och lite trä, absorberar inte lika mycket solenergi. Dessa egenskaper kan variera beroende på materialets beläggning. Till exempel, om ett tätt material som betong var belagt med en mycket reflekterande beläggning, skulle det inte absorbera så mycket energi.

  Hur påverkar färgen absorption och reflektion?

  Solenergi når oss vid olika våglängder. De olika våglängderna i samband med synligt ljus utgör regnbuens olika färger. När vi ser materialets färg ser vi reflektionen av ljusets våglängd. Ett blått material återspeglar exempelvis blått ljus. Vita material speglar en stor mängd synligt ljus. Svarta material absorberar en stor mängd synligt ljus. Därför kommer mörkare material att absorbera mer solenergi än lättare material.

  Var går energin?

  När ett material absorberar solenergi överförs energin till atomerna i det materialet. Så småningom släpps detta material som värme. Beroende på materialets egenskaper kan denna process ske med olika hastigheter och intensiteter. Till exempel kommer betong att släppa upp värmen långsamt, medan ett metallstycke kan utstråla värme snabbt efter absorption av det. Skillnaden i värmeutsläpp är relaterad till skillnaden i materialets värmeledningsförmåga. Metall leder värme lättare än betong. Därför kommer värme att sprida sig genom metall snabbare än vad det gör genom betong.

  Hur kan vi använda denna kunskap?

  Vi kan använda kunskapen om materialegenskaper för att konstruera effektiva enheter, byggnader och annan teknik. Till exempel är materialegenskaper relaterade till värmeutsläpp extremt användbara för att bygga passiva solstrukturer. I en passiv solbyggnad är det viktigt att använda material som lagrar dagens solenergi och sakta sänder det över natten. I byggnadsdesign kallas den här egenskapen för en termisk massa

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com