• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Horseshoe Crab Science Project

  Hästskokrabben kallas ibland en "levande fossil" eftersom den moderna krabban och dess förfäder är nästan identiska även efter 300 miljoner år. Hästskokrabban är ett viktigt djur i vetenskaplig studie av många skäl. Medicinska forskare använder sitt blod för att testa vaccinsäkerhet och vissa fysiologer har studerat krabbaens ögon för att bättre förstå hur nervsystemet reagerar på ljus. Oavsett studentålder kan vetenskapsprojekt som använder hästskokrabbor ge en möjlighet att studera djurfysiologi, bevarande och anpassning.
  Hästsko Crab Anatomi.

  Trots deras namn är hästskokrabbor närmare besläktade med spindlar än krabbor. I detta projekt kommer dina elever att lära sig vad som gör dessa djur annorlunda. Efter en lektion om hästsko och sann krabba-anatomi, dela ut anatomi-diagram och be dina elever att nämna de olika kroppsdelarna som visas, med fokus på djurets ben, knäppar och svans. I slutet av lektionen bör dina elever kunna peka på hästsko krabbs brist på antenner och ett par mandiblar samt deras fyra extra ben som bevis på att de två djuren inte ingår i samma "krabba" familj.
  Keystone Arter Projekt

  Keystone arter upprätthåller balans i ett ekologiskt system. En minskning av beståndet av arten kan vara skadligt för hälsan i systemet som helhet, eftersom andra djur är beroende av nyckelstenen som byte, eller som ett rovdjur för befolkningskontroll. Hästskokrabban betraktas som en keystone-art av Atlanten kusten - dess ägg är den huvudsakliga matkällan i en migrerande strandfågelns diet, och i senare livsfaser stöder hästskokrabban andra djur som använder krabban som mat eller skydd, såsom igler , fiskar, äkta krabbor och sköldpaddor. Den senaste tidens minskning av beståndet av atlantiska hästskokrabbor utsätter andra arter för risk. När du diskuterar matbanor i klassrummet, be dina elever att rita ett diagram som speglar hästskoens roll i dess ekologiska system och förutsäga vad som skulle hända med andra djur om hästskoens krabbs befolkning förändras. Detta projekt hjälper eleverna att förstå vilken roll bevarande spelar för att förebygga obalanser i befolkningen i beroende arter.
  Live Crab Project

  Projektet med levande krabba hjälper eleverna att förstå hur information från en lärobok kan tillämpas i den verkliga världen. Efter att ha studerat könsskillnaderna mellan hästskokrabbor i en lärobok, borde dina elever veta att även om kvinnorna i arterna är större än män, har de mycket mindre hårnät. Ta med levande exemplar för studenter att undersöka. Studenter bör kunna beröra krabban och studera dess anatomi tills de känner sig bekväma att identifiera könet med en giltig förklaring.
  Citizen Science Project

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com