• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man bygger en Dodecahedron med sugrör

  En dodekahedron är en tredimensionell form med 12 plana ytor som sidor. Var och en av de 12 sidorna har fem kanter, vilket betyder att dodecahedrons är gjorda av femkantiga. Du kan demonstrera denna polyhedron genom att teleskopera strån en till en annan och bygga pentagoner, sedan tapa 12 av dessa femkantar tillsammans med tre möten vid varje punkt.

  Vik kortänden av varje halm i halv och skjut den in i den långa slutet av ett annat strå. Forma en kedja med fem strån genom att göra detta till var och en.

  Böj strängkedjan vid varje flexibel led så att den korta änden av det sista strået glider in i det första strået för att göra en stängd femkant.

  Gör elva fler pentagoner på samma sätt som används för att skapa den första.

  Lägg en av de 12 halmvingarna på ett bord. Lägg en annan pentagon mot varje femkant av den ursprungliga femkanten.

  Tape pentagonen tillsammans där de platta ytorna möts.

  Repetera för att göra motsatt sida av dodecahedronen. Lina dessa två sidor upp och binda kanterna ihop. När du binder sidorna, kommer strån att bli tvungna att bilda en 3-D dodecahedron.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com