• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar vattentrycket från tankvolymen

  Vattentrycket är inte en direkt funktion av vattentankens volym, men av djup. Till exempel, om du sprider ut 1 000 000 liter vatten så tunt att det bara är 1 cm djupt när som helst, skulle det inte ha mycket tryck alls. Om samma volym hälldes i en kolonn med sidor som mäter 1 fot bred, skulle trycket i botten vara tio gånger större än vid havets botten. Om du känner till en viss lateral mätning av tanken utöver volymen kan du beräkna vattentrycket vid tankens botten.

  Hitta vattentrycket på upprätt cylinder

  Bestäm vattentrycket vid botten av en full upprätt cylinder genom att dividera volymen med produkten av pi (?) multiplicerad med radie kvadrerade (R ^ 2): V = R ^ 2. Detta ger höjden. Om höjden är i fötter, multiplicera du med 0,4333 för att få pund per kvadrattum (PSI). Om höjden är i meter, multiplicera med 1.422 för att få PSI. Pi, eller?, Är det konstanta förhållandet av omkretsen till diametern i alla cirklar. En approximation av pi är 3,14159.

  Hitta vattentryck på cylindern på dess sida.

  Bestäm vattentrycket längst ner på en full cylinder på sin sida. När radien är i fot, multiplicera radien med 2 och multiplicera sedan produkten med 0,4333 för att få vattentrycket i PSI. När radien är i meter, multiplicera radien med 2 och multiplicera sedan med 1.422 för att få PSI.

  Hitta vattentryck på botten av sfärisk tank

  Bestäm vattentrycket längst ner på en full sfärisk vattentank genom att multiplicera volymen (V) med 3, dividerar den med produkten 4 och pi (?), tar kubets rot av resultatet och fördubblar det: (3V ÷ (4?)) ^ (1 /3). Multiplicera sedan med 0,4333 eller 1,422 för att få PSI, beroende på huruvida volymen är i fot-kubad eller meter-kubad. Exempelvis är en sfärisk tank med volymen 113,100 kubikfot som är full av vatten ett vattentryck vid dess botten av (113,100 x 3/4) ^ (1/3) x 2 x 0,4333 = 26,00 PSI.

  TL; DR (för länge, inte läst)

  Beräkningarna i steg 3 baseras på höjden är två gånger radien (R) och formeln för en sfärens volym är fyra tredjedelar av pi (a) gånger kuben i radien (R): V = (4a /3) x R ^ 3.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com