• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar statiskt huvud

  Statiskt huvud mäter det totala vertikala avståndet som en pump höjer vatten. Den har två komponenter: statisk hiss och statisk urladdning. Statisk hiss mäter höjdskillnaden mellan vattenkällan och pumpen, medan statisk urladdning mäter höjdskillnaden mellan utloppspunkten och pumpen. Pumphuvud beskriver tryck i termer av avstånd, vanligtvis i fötter eller meter. Trycket kan konverteras mellan avståndsenheter och kraftenheter per enhetsarea: 2,31 ft av huvudet är lika med 1 psi (pund per kvadrat tum) av trycket.

   Dra bort vattenkällans höjd från höjd av pumpens mittlinje för att bestämma statisk lyft.

   Dra upp höjden på pumpens mittlinje från höjden av utloppspunkten för vattnet för att bestämma den statiska urladdningen.

   Lägg till statisk hiss och statisk urladdning för att erhålla det totala statiska huvudet. Till exempel kommer statisk lyft att vara positiv om vattenkällan ligger under pumpen, men negativ om den ligger ovanför pumpen. Att rita ett diagram över systemet kan hjälpa dig att visualisera höjdförändringarna.  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com