• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Vilka är de fyra huvudtyperna av landformer?

  Jordytan är geografiskt mångfaldig, med ett stort antal funktioner som punkterar dess terräng. Dessa funktioner på landets yta kallas landformer. Det finns minst åtta olika typer av landformer, varav fyra betraktas som stora landformer. Dessa stora landformer är: berg, slätter, platåer och kullar.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Jordytan punkteras av minst åtta slags landformer, med fyra betraktas som stora landformer. Dessa stora landformer är: berg, slätter, platåer och kullar. Var och en är bildad på ett annat sätt och har sina olika distinkta egenskaper.
  Major Landform 1: Mountains
  ••• Digital Vision./Digital Vision /Getty Images

  Mountains är stora landformer som stiger högt över omgivande terräng och bildar vanligtvis vassa toppar. De flesta berg bildas av rörelsen av jordens tektoniska plattor, kallad tektonisk aktivitet. Tektoniska plattor är massiva stenplattor som finns under kontinenter och hav. När två tektoniska plattor trycks samman under en lång tid, skjuts skärskår uppåt och bildar bergskedjor som sträcker sig över linjen mellan de två tektoniska plattorna. Forskare uppskattar att denna process kan ta upp till 100 miljoner år.

  Vulkanaktivitet kan också skapa berg när magma under jordskorpan bryter ut på ytan. Med tiden, när magmaen fortsätter att bryta ut och svalna om och om igen, bildas en stor bergskotte. Dessa typer av berg kallas vanligtvis vulkaner och ges kvalifikationer som beskriver aktuell aktivitet, till exempel vilande eller utrotade.

  Mount Everest anses av många vara det högsta berget på jorden, med ett toppmöte på 29,029 fot.
  Major Landform 2: Plains
  ••• Märke X Bilder /Stockbyte /Getty Images

  Slätterna är stora, platta bitar av mark utan drastiska förändringar i höjden. Slättar kan hittas i valfri höjd, även om de vanligtvis är lägre än landet som omger dem.

  Slätter bildas vanligtvis när sediment från högre landformer, som berg, eroderar och tvättar nedförsbacke. Med tiden bygger sedimentet upp för att skapa en stor, platt slätt. Lava från vulkaner kan också bilda slättar genom att kyla och torka i lager.

  Många slättar är gräsmarker, men vissa öknar och savannor betraktas också som slättar, till exempel Afrikas berömda Serengeti.
  Major Landform 3: Plateaus
  ••• Photodisc /Digital Vision /Getty Images

  En platå är en förhöjd mark som till skillnad från ett berg är platt. Platåerna kan sträcka sig över stora avstånd, eller de kan eroderas i små förhöjda delar. Dessa delar kallas utskärare, och de visas vanligtvis när floder och bäckar kontinuerligt eroderar större platåer.

  Platåer bildas vanligtvis när två tektoniska plattor kolliderar, vilket orsakar en långsam uppåtgående rörelse av mark. Vissa platåer, till exempel Colorado Plateau i USA, stiger fortfarande med ett mätbart avstånd varje år. Platåer kan också bildas av vulkanisk aktivitet, när skikt av lava svalnar och härdar ovanpå varandra över tid.

  Världens största platå är den tibetanska platån, i centrala Asien. Denna platå sträcker sig över nästan 970 000 kvadrat miles.
  Major Landform 4: Hills
  ••• Claudio Giovanni Colombo /iStock /Getty Images

  Kullar är förhöjda delar av landet med anmärkningsvärda toppmöten som är lägre och mindre branta än berg. De flesta kullar har "jämnare" toppmöten än berg, vilket betyder att deras toppmöten inte är lika hårt spetsiga som bergstoppar.

  Kullarna bildas av samma typ av tektonisk aktivitet som bildar berg. Denna aktivitet, i vilken sten växlar uppåt på grund av kolliderande tektoniska plattor, kallas felfunktion. Under långa tidsperioder kan störningar förvandla kullar till berg. Berg kan också bli kullar med tiden, på grund av allvarlig erosion.

  Kullar förekommer på alla kontinenter, i olika miljöer. Många delar av världen är kända för sina böljande kullar, inklusive Skottlands och Toscana, Italien

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com