• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vilka matematiska begrepp behövs för att förstå fysikklass på högskolanivå?

  Fysik beskriver världen i matematik. Även om du inte planerar att ta några fysikklasser på högskolan förbi introduktionsnivån måste du förstå några matematiska begrepp - algebra, geometri och trigonometri - för att hålla jämna steg med klassen. Och om du planerar att gå i fysik eller på annat sätt fortsätta din fysikutbildning, behöver du också ett bra grepp om högre matematiska begrepp.
  Algebra

  Algebra är en absolut nödvändig byggsten för matematiska färdigheter. du behöver i en fysikkurs i högskolan. Det ger en introduktion till idéerna om variabler och konstanter, samt idéerna om att manipulera och lösa både linjära och kvadratiska ekvationer. Linjär algebra är nödvändig särskilt för att lösa system med linjära ekvationer och uttrycka dem som matriser eller vektorer. Algebra är också nödvändig för att förstå analytisk geometri, som studerar geometriska objekt som plan och sfärer med användning av algebraiska ekvationer.
  Geometry /Trigonometry.

  Fysik är studien av objekt och rörelse genom rymden och tiden ; geometri, som är den gren av matematik som ägnas rum och formers egenskaper, är avgörande. Fysikstudenter bör känna till begrepp i tvådimensionell euklidisk geometri och ge dem förståelse för begrepp som kongruens, likhet och symmetri, samt analytisk geometri, inklusive vektorer i kartesiska, polära och sfäriska koordinater. Trigonometri, som börjar med studiet av rätt trianglar och fortsätter till studiet av de trigonometriska funktionerna synd, kos och solbränna, är särskilt nödvändigt för att hitta komponenterna i vektorer.
  Calculus

  Många högskolor erbjuder en fysikklass för icke-vetenskapliga stora som inte kräver kalkyl. Om du inte tänker gå vidare i fysik, fungerar fysik utan kalkyl som en bra introduktion till grundbegreppen. Det finns emellertid många fysiska begrepp som inte kan förstås fullständigt utan att förstå den underliggande matematiken. Kalkyl krävs för en noggrann definition av begreppet ”arbete” såväl som för att beskriva kinematik och många andra aspekter av dynamik. Till och med i fysikkurser för icke-huvudpersoner bör studenterna ha ett fast grepp om algebra, geometri och trigonometri.
  Andra matematiska begrepp

  Med införandet av kvantmekanik i fysiken blev sannolikhetsområdet plötsligt viktigt på ett sätt som det inte hade varit tidigare. Studenter som planerar att ta fysikkurser på högre nivå kommer att upptäcka att de behöver förståelse av sannolikheten för att utforska kvantfysik. Dessutom kan många fysikproblem inte lösas exakt i stängd form och kräver matematiska metoder för tillnärmning, till exempel kraftserieutvidgningar och sadelpunktintegration.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com