• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Vad är fördelarna och nackdelarna med ändamålsenliga prov?

  I ett ändamålssamplingsprov, provar du ur en befolkning med ett visst syfte i åtanke. Detta står i kontrast till ett slumpmässigt prov där du väljer ämnen på ett slumpmässigt sätt, och i motsats till ett bekvämt prov där du väljer ämnen på grundval av en praktisk faktor (till exempel, de råkar vara i din klass den dagen).
  Huvudsaklig nackdel

  Den största nackdelen med objektiv provtagning är att det stora antalet inferentiella statistiska förfaranden är då ogiltiga. Inferentiell statistik kan du generalisera från ett visst prov till en större befolkning och göra uttalanden om hur säker du är att du har rätt, eller om hur exakt du är. Även om vissa metoder har utvecklats för vissa ändamål, är de mer komplexa och inte lika väl utvecklade som de för slumpmässiga prover.
  Det är lättare att få en prov av ämnen med partiella egenskaper

  Ett sätt att Att göra ett riktigt prov är att hitta personer som delar särskilda egenskaper. Om du till exempel hade utvecklat ett nytt schampo för personer med lockigt hår, kanske du vill hitta ett urval av personer med lockigt hår. Det skulle vara svårt, om inte omöjligt, att få en fullständig lista över sådana personer och ta ett slumpmässigt urval av dem. Om du samplade alla och frågade alla om alla hade lockigt hår, skulle du slösa mycket tid på människor med andra hårtyper.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur viktning för ovanliga egenskaper

  En typ av objektivt prov är ett kvotprov. I ett kvotprov ser du ut att få ett visst antal ämnen med särskilda egenskaper. Du kan till exempel vara särskilt intresserad av hur indianska folk röstade i det senaste valet, men var fortfarande intresserade av hur andra röstade. Du kan sedan prova för att få minst 100 indianer. Detta skulle låta dig göra mer exakta uttalanden om deras röstbeteende och jämföra dem med andra också.
  Att komma åt personer med stigmatiserade egenskaper

  Om du behöver få ett urval av personer som delar en egenskap som stigmatiseras (till exempel med hjälp av olagliga droger) är en metod snöbollsprovtagning. I den här tekniken rekommenderar varje person i ditt prov andra som kan vara intresserade av att delta.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com