• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  För & nackdelar med kösteori

  Köttteori är studien av köer baserat på sannolikhetsteori, statistik och andra delfält i matematik. Tanken bakom köeteori är att föreslå modeller att tillämpa för att beskriva köer och processerna bakom dem. I köande teorin tenderar köer att modelleras av stokastiska processer, vilka är slumpmässiga funktioner baserade på sannolikhetsfördelningar. Queuingteori har många tillämpningar, bland annat design av datorsystem, kundservice och Internet-databashantering.
  Variationskoefficient

  Eftersom kömodelmodeller bygger på exponentiell fördelning, arbetar dessa modeller genom att tillämpa egenskaperna av exponentiell fördelning. Huvudproblemet ligger i att den exponentiella fördelningen har en variationskoefficient på en. Detta faktum utesluter modellering av varje process som har en variationskoefficient som är väsentligt annorlunda än en. På grund av den låga sannolikheten för en slumpmässig process som har en variationskoefficient på en, har köteori nackdelen med låg tillämplighet.
  Enkelhet

  Köttteori erbjuder oss en metod för att enkelt och definitivt beskriva köer i matematiska villkor. Denna fördel med köande teorin är en fördel att slätt språk, ekonomiska modeller och ren observation saknas. Genom att tillämpa grundläggande probabilistiska fördelningar, såsom Poisson och exponentiella fördelningar, kan matematiker modellera det komplexa fenomenet att vänta i en kö som en elegant förenklad matematisk ekvation. Matematiker kan senare analysera dessa ekvationer för att förstå och förutsäga beteende.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Antaganden

  Medan antagandena för de flesta tillämpningarna av kömodeller är få, antas de antaganden som behövs vara något irrationella. Särskilt när det gäller mänskliga köer kräver queue-teorin antaganden som inte kan vara sanna i den verkliga världen. I allmänhet förutsätter köande teorin att mänskligt beteende är deterministisk. Dessa antaganden är vanligtvis en uppsättning regler för vad en person kommer att göra. Ett antagande kan till exempel vara att en person inte kommer in i en kö om det finns för många personer som redan är i kö. I verkligheten är detta inte sant; annars skulle det inte finnas några rader utanför butikerna eller för butiksöppningar, och semesterköpare som väntade för sent för att köpa presenter skulle bara ge upp.
  Simulation

  Köttteori har blomstrat på grund av datorns framkomst ålder. Den tidigare svårigheten att nå numeriska lösningar för kömodeller är inte längre en nackdel, eftersom matematiker kan köra simuleringar för att komma fram till ungefärliga svar. Simuleringen av kömodemodeller möjliggör också för forskare att ändra värdet av de involverade variablerna och analysera resultaten av förändringen, vilket kan hjälpa till med optimering av ködesign.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com