• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Vad innebär inokulering i mikrobiologi?

  För många människor, avser ordet "inokulera" specifikt vaccinering, eftersom att man inokulerar någon innebär att administrera ett vaccin till den personen. Medan den definitionen av ordet är sant, har ordet "inokulera" också en mer allmän betydelse inom mikrobiologin, en som fortfarande gäller vaccinationsprocessen, men är inte relaterad alls till målet att förstärka en persons immunsystem.
  Mikrobiologisk inokulering

  Enligt mikrobiologer innebär inokulering helt enkelt att introducera - eller infoga - ett ämne i en annan. Du kan till exempel inokulera en bakteriekultur med en viss kemisk förening - med andra ord introducerar du den kemiska föreningen i bakteriekulturen. Detta gäller för vaccinationer. Om läkaren inokulerar dig för polio introducerar han en försvagad form av polio i ditt system via injektion. Inokuleringen avser endast införandet av polio i kroppen. Det gäller inte kroppens svar därefter.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com