• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man hittar vinklar och sidor av en triangel

  Många matteklasser och standardiserade tester, som ACT och SAT, kräver att du hittar en triangels vinklar och sidor. Trianglar kan kategoriseras som rätt (har en 90 graders vinkel) eller snedställd (icke-rätt); som liksidig (3 lika sidor och 3 lika vinklar), isosceles (2 lika sidor, 2 lika vinklar) eller skalen (3 olika sidor, 3 olika vinklar); och liknande (2 eller fler trianglar som har alla vinklar lika och alla sidor proportionella). Den strategi du använder för att hitta vinklar och sidor beror på typen av triangel och antalet sidor och vinklar du får.

  Rita och märk din triangel enligt informationen du har fått.

  Prova geometri före trigonometri. Medan du kan använda trig för att hitta varje sida och vinkel, är geometrin vanligtvis snabbare och enklare. Först, kom ihåg summan av vinklarna i vilken triangel som helst är alltid 180 grader. Om du vet 2 vinklar av en triangel kan du alltid subtrahera summan från 180 för att hitta den tredje vinkeln. Varje vinkel på en liksidig triangel är alltid 60 grader. För isosceles trianglar är det viktigt att komma ihåg att de två lika sidorna kommer att möta de två lika vinklarna (så om vinkel A = vinkel B, sida A = sida B). För rätt trianglar, kom ihåg pythagorasatsen (summan av kvadraterna på de två korta sidorna är lika med hypotenusens kvadrat, eller a² + b² = c²). För liknande trianglar, kom ihåg att sidorna av liknande trianglar är proportionella och lösa med hjälp av förhållandena (till exempel är förhållandet mellan den första triangels sida a och sidan b lika med den andra triangeln s sida a och sidan b).
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Så här

  Använd trigonometriska förhållanden för att hitta saknade vinklar av rätt trianglar. De tre grundläggande trigförhållandena är Sine = Motsats /Hypotenus; Cosine = Angränsande /Hypotenus; och Tangent = Motsatta /Intilliggande (ofta ihågkommen med den mnemonic-enheten "SohCahToa"). Lös för den saknade vinkeln med hjälp av din räknemaskinens arcsin-, arccos- eller arctanfunktion (vanligtvis märkt som "sin-1", "cos-1" och "tan-1"). Till exempel, för att hitta vinkel A givet sidan a = 3 och sida b = 4, sedan tanA = 3/4, skulle du ange arctan (3/4) i din räknare för att få vinkel A.

  Använd Cosins lag och /eller Sines lag att hitta saknade vinklar och sidor av snedställda (icke-rätt) trianglar. Du måste använda Cosins Law (c2 = a2 + b2 - 2ab cosC) om du får 3 sidor och 0 vinklar, eller om du får två sidor och vinkeln motsatt den sida som saknas. Sines lagen (a /sinA = b /sinB = c /sinC) kan användas när du vet längden på en sida och dess motsatta vinkel och en annan sida eller vinkel.

  Kontrollera dina svar. Kom ihåg att den kortaste sidan kommer att vända mot den kortaste vinkeln, och den längsta sidan kommer att vända mot den längsta vinkeln (så om sidan a

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com