• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man beräknar diameter med endast längd och bredd

  Diameter är längden på en linje som berör två punkter på en cirkel som passerar genom mitten. Diameter finns endast för cirkulära eller för cirkelbaserade föremål som en sfär eller cylinder, därför bör bredden och längden alltid vara densamma. Oavsett vilken information du får, kan du ta reda på diametern om du har antingen cirkelns radie, omkrets eller område.

  Diametern är densamma som längden eller bredden på någon cirkel. Ingen ytterligare beräkning krävs.
  Beräkna diameter från radien.

  Radien är längden från mitten av en cirkel till kanten. Därför, om du känner till radien, multiplicerar du den med två för att bestämma diametern (diameter \u003d 2 x radien). pi och detta kommer att vara din diameter (diameter \u003d omkrets /pi). Pi är ungefär avrundat till 3.1416.
  Beräkna diameter från cirkelns yta.

  Om du får en cirkelyta är diametern lika med kvadratroten på fyra gånger arean dividerat med pi (diameter \u003d √ (4 x area) /pi).

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com