• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man beräknar binomial sannolikhet

  En binomialfördelning beskriver en variabel X om 1) det finns ett fast antal n observationer av variabeln; 2) alla observationer är oberoende av varandra; 3) sannolikheten för framgång p är densamma för varje observation; och 4) varje observation representerar ett av exakt två möjliga resultat (därav ordet "binomial" - tänk "binärt"). Den sista kvalificeringen skiljer binomialfördelningar från Poisson-fördelningar, som varierar kontinuerligt snarare än diskret.

  En sådan fördelning kan skrivas B (n, p).
  Beräknar sannolikheten för en given observation

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com