• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Vad är Precalculus?

  Calculus är en komplex gren av matematik som fokuserar på kontinuerlig förändring. Pre-kalkylens historia går tillbaka till 1700-talets Europa, då Sir Isaac Newton och Gottfried Liebniz oberoende utarbetade många grundläggande kalkylbegrepp. Calculus har många praktiska tillämpningar och ingår i examensprogram för matematiker, ingenjörer, datavetare, ekonomer, statistiker, vårdgivare och många andra områden.

  Även om vissa gymnasieelever studerar kalkyler i gymnasiet för att förbereda sig för högskolan , andra kommer till ämnet utan förkunskaper. Framgång kan bero på deras förståelse för algebra och trigonometri. För att förbereda sig på strängen i kalkylen tar många studenter en förkalkylkurs.
  Pre Calculus Definition

  Pre calculus är studien av de matematiska förutsättningarna för kalkyl, inklusive algebra, trigonometri och analytisk geometri. Det ovanliga med förkalkylämnen är att de inte direkt involverar kalkyl. Istället ger de studenterna en stark grund som kommer att användas under hela deras kalkylstudier.

  Ett sätt att få en bättre förståelse av de begrepp som omfattas av precalculus är att kontrollera en provkursplan. Till exempel inkluderar den självhastiga Khan Academy precalculus-kursen trigonometri, koniska sektioner, vektorer, matriser, komplexa tal, sannolikhet och serier. Ytterligare viktiga ämnen i varje pre-calc-kurs är funktioner, diagram, rationella uttryck och komplexa siffror.
  Pre Calculus and Trigonometry

  Trigonometry är studien av förhållandena mellan trianglarnas dimensioner och vinklar. Det är en fullständig kurs i sig själv i de flesta matematiska avdelningar i gymnasiet och högskolan, så täckningen i precalculus fungerar oftast som en uppdatering. Att ta en trigonometri-kurs krävs ofta innan du registrerar dig i precalculus. Under förberäkningen kan du förvänta dig att lösa och grafera problem med standard trig-funktioner som sinus och kosinus. Ytterligare triggämnen som omfattas av förkalkylen inkluderar vektoroperationer, sekvenser och serier.
  Pre Calculus and Algebra

  Många lärare säger att starka algebrafärdigheter är en del av nyckeln till framgång i calculus. Förutom att granska de trigonometriska funktionerna, täcker precalculus kurser ofta använda algebraiska funktioner som kvadratisk, exponentiell, polynomisk och logaritmisk. Graferingen av funktioner är en viktig del av precalculus eftersom grafer används i hela kalkylen. Domänen och funktionsområdet omfattas, tillsammans med att hitta intervall som en funktion ökar eller minskar och utför transformationer på en funktion.
  Hur vet jag om jag behöver Precalculus?

  Många studenter är på sin äger när det gäller att bestämma om de skulle dra nytta av en precalculus-kurs. Deras första resurs bör vara deras universitets- eller universitetsmatematikavdelning. Vissa skolor erbjuder ett diagnostiskt test som hjälper eleverna att avgöra hur de är redo för antingen precalculus eller calculus. Till exempel erbjöd UC San Diego's Mathematics Diagnostic Testing Project ett webbaserat test för precalculus beredskap som returnerar en poäng så snart den är klar. Den här typen av test används inte för officiell klassplacering utan som ett mätverktyg för att hjälpa eleverna att mäta sin egen beredskap.

  Det kan vara till hjälp för studenter att förbinda sig till en högskoleexamen innan man tar precalculus. Vissa skolor erbjuder olika smaker av kalkyler för icke-matematiska majors, såsom Calculus for Economics eller Calculus for Engineers, vilket vanligtvis skulle lägga en större tonvikt på trigonometri. Att känna till vilken typ av kalkyl du kommer att göra i framtiden kan hjälpa dig att bestämma om du behöver precalculus.

  Många studenter kan hoppa över en formell precalculus-kurs och förbereda sig på egen hand för sin första kalkylnivå på högskolanivå. kurs. Det finns många resurser online för att stödja denna strategi, från Kahn Academy till universitet och högskolor som delar videor av faktiska föreläsningar. Studenter som har lägre poäng i matematiska placeringstest på universitetet bör överväga att ta mellanliggande algebra eller trigonometri innan de registrerar sig i precalculus. Tyngdpunkten i förkalkyl är att uppdatera en students kunskap snarare än att lära grunderna från grunden.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com