• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur används radikala uttryck och rationella exponenter i det verkliga livet?

  Har du någonsin undrat var och när du skulle använda dina skolmatematiska färdigheter i verkligheten? En rationell exponent är en exponent i form av en bråkdel. Alla uttryck som innehåller ett kvadratrot är ett radikalt uttryck. Båda har verkliga tillämpningar inom områden som arkitektur, snickeri och murverk. Radikala uttryck används i finansiella branscher för att beräkna formler för avskrivningar, heminflation och ränta. Elingenjörer använder också radikala uttryck för mätningar och beräkningar. Biologer jämför djurytor med radikala exponenter för storleksjämförelser i vetenskaplig forskning.
  Rationella exponent Exempel

  I en rationell exponent är nämnaren, eller bottennumret, roten. Medan täljaren eller toppnumret är den nya exponenten. I följande exempel indikerar morotsymbolen att den högra halvan är den vänstra exponenten. Till exempel:

  x ^ (1/2) \u003d √x (kvadratrot av X)

  x ^ (1/3) \u003d 3√x (kubrot av X)
  Exempel på radikala uttryck

  Ett radikalt uttryck är alla uttryck eller ekvationer som innehåller en kvadratrot. Fyrkantsrotsymbolen indikerar att antalet inuti är en radikal. Antalet inuti den kvadratroten kallas radicand. Variabla nummer kan också vara radikala uttryck. Exempel:

  √x + y

  √16

  12 + √x

  √3 * x² - Exempel på verkliga världen av rationella exponenter

  Finansbranschen använder rationella exponenter för att beräkna ränta, avskrivningar och inflation i områden som hemköp.

  Till exempel för att beräkna inflationen i ett hem som ökar i värde från p1 till p2 över under en period på n år är den årliga inflationstakten (uttryckt som en decimal) i \u003d (p2 /p1) ^ (1 /n) -1.

  För att beräkna sammansatt ränta är formeln F \u003d P (1 + i) ^ n, där F är det framtida värdet och P är nuvärdet, i är räntan och n är antalet år. Om du ville beräkna den sammansatta räntan på $ 1000 under 18 månader till 5 procent, skulle formeln vara F \u003d 1000 (1 + 0,05) ^ (3/2).
  Exempel på verkliga världen av radikala uttryck

  Radikala uttryck är vanligt geometri och trigonometri särskilt vid beräkning av trianglar. Inom fälten av snickeri och murverk kommer trianglar ofta att spela när man utformar eller konstruerar byggnader som kräver vinkelmätning. : √3, och förhållandet mellan sidorna i en 45 ° - 45 ° - 90 ° höger triangel är 1: 1: √2.

  Inom området elektroteknik måste användningen av radikala uttryck göra med att bestämma hur mycket el som flödar genom kretsar. En av de enklaste formlerna inom elektroteknik är för spänning, V \u003d √PR, där P är effekten i watt och R är motståndet vid mätningen av ohm.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com