• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 • Hur man beräknar din vikt på månen

  Din vikt är ett mått på graden av tyngdkraft som utövas på din kropp av planeten Jorden. Om du reser till en annan planet eller himmelsk kropp, som månen, förändras din vikt om tyngdkraften är annorlunda. Eftersom månen har ungefär en sjättedel av gravitationen som jorden gör, skulle du väga mindre stående på den.

  Jämförelse av Objektets Gravity

  Gravity bygger på ett objekts massa och ditt avstånd från centrum. När du är på planetens yta kan du använda planetens radie för att beräkna ditt avstånd från mitten.

  Om du jämför månens massa till jordens, kommer du att finna att månens massa är 0,0123 av jorden. Månens radie är 0.273 av jordens. För att se vad månens gravitation jämförs med jorden, dela massans förhållande med förhållandet mellan radierna.

  x = (massförhållande) /(förhållandet mellan radier) ^ 2

  = 0.0123 /(0.273) ^ 2

  = 0.0123 /0.074529

  = 0.165

  Beräkna din vikt på månen

  Tänk på dig själv Jord

  Skriv ner din vikt i kilo eller kilo. Antag exempelvis att du väger 135 pund.

  Multiplicera

  Multiplicera din vikt med månens gravitation i förhållande till jordens, vilket är 0,165.

  Hitta din vikt på månen

  Lös ekvationen. I exemplet skulle du få produkten 22,28 lbs. Så en person som väger 135 pund på jorden skulle väga drygt 22 pund på månen. Kom ihåg att din massa inte har ändrats.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com