• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Hur fungerar ATP?

  Adenosintrifosfat (ATP) är den primära energimarginalen i människokroppen, liksom i andra djur och växter. Den transporterar den energi som erhålls från mat eller fotosyntes till celler där den driver cellmetabolism.

  Syntes

  ATP bildas från adenosindifosfat (ADP), plus oorganiskt fosfat och energi som erhålls från mat organismen har konsumerat eller producerat. Energi uppnås när väteatomer från kolhydrat, fett eller protein oxideras i cellens mitokondrier.

  Transport

  ATP bär cirka 12 kcal energi i var och en av två fosfatbindningar. ATP kan betraktas som ett uppladdningsbart batteri, med ATP som den laddade formen och ADP är den utarmade formen.

  Metabolism

  Energi frigörs från ATP när de två fosfatbindningarna är brutna och ATP omvandlas tillbaka till ADP i en process som kallas ATP-hydrolys. Denna energi bränner sedan många cellulära processer, såsom muskelkontraktion, transport av ämnen till och från celler och proteinsyntes.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com