• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar NaOH

  s normalitet

  Normalitet är en koncentrationsenhet i syrabasskemi som vanligtvis uttrycks i ekvivalenter per liter. En ekvivalent är antalet ekvivalenta vikter (inte massan) för ett ämne. Motsvarande vikt är i sin tur den molära massan för ett ämne dividerat med antalet väte (H +) eller hydroxid (OH-) joner med vilka en molekyl av ämnet reagerar i lösning.

  Till exempel kalcium karbonat, som har formeln CaCO <3, har en molmassa på 100,1 g. Du kan bestämma detta från valfri periodisk tabell över elementen. Ca har en molmassa på 40,1, C en molmassa på 12 och O en molmassa av 16, vilket gör den totala molära massan av kalciumkarbonat lika med 40,1 + 12 + 3 (16) \u003d 100,1. Eftersom en kalciumjon har en positiv laddning på 2 och existerar som Ca <2> kan varje molekyl av CaCO <3 potentiellt reagera med två OH-joner. Således är den ekvivalenta vikten av CaCO <3> 100,1 ÷ 2 \u003d 50,05 g /ekv.

  Resultatet av detta är att en 1 L-lösning innehållande exempelvis 200,2 g CaCO <3 ( dvs 2 mol) skulle ha en molaritet på 2 M, men skulle ha en normalitet på 2 N, eftersom den ekvivalenta vikten av CaCO 3 bara är halva dess molekylmassa, vilket betyder att 1 mol \u003d 2 ekv.

  Denna princip gäller även andra föreningar, till exempel natriumhydroxid (NaOH). För att beräkna normaliteten för en lösning av NaOH:
  Steg 1: Bestäm antalet mol NaOH i provet.

  Antag för det här problemet att du har 0,5 L av en 2,5 M lösning av NaOH. Detta innebär att du har 1,25 mol NaOH totalt.
  Steg 2: Slå upp NaOHs molmassa.

  Från det periodiska systemet, den molära massan av Na \u003d 23,0, den av) \u003d 16,0, och att av H \u003d 1,0. 23 + 16 + 1 \u003d 40 g.
  Steg 3: Bestäm antalet ekvivalenter

  Du har 1,25 mol av ett ämne med en molmassa på 40,0 g.

  (1,25 mol ) (40 g /mol) \u003d 50 g

  Eftersom valensen hos NaOH är 1, för denna förening, 1 mol \u003d 1 ekv. Detta innebär att för NaOH-lösningar är normalitet och molaritet densamma, till skillnad från fallet med CaCO 3.

  Således är normaliteten i din NaOH-lösning \u003d 2,5 N.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com