• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad är vätskan som fyller utrymmet mellan kärnan och cellmembranet?

  En cell är som en upptagen stad. Till exempel, i cellens kärna, driver borgmästaren stadshuset, medan cellmembranet är gränsen. Mitokondrier är kraftverk. Precis som en riktig stad, finns det utrymme mellan alla viktiga strukturer. En cell har dock inte grönt gräs som omger sina byggnader. Cytosol är vätskefyllaren runt kärnan och organellerna.

  Den mellan-

  I eukaryoter är hela rummet i cellmembranet men utanför kärnan den geliknande cytoplasman. Om en cell var en stad, skulle cytoplasmen vara allt inom gränserna utom stadshuset. De öppna ytorna - gräsmattor, trädgårdar och parker - är som cytosolen i en cell. Denna vätska innehåller vatten, salter, proteiner och andra organiska partiklar. Cytosol är en del av cytoplasman men innehåller inte membraner, organeller eller kärnan.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com