• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad är huvudfunktionen hos mikrotubuli i cellen?

  Mikrotubuli är långa, rörliknande cellulära strukturer som består av protein-tubulin. De sträcker sig från 200 nanometer till 25 mikrometer i längd och har en diameter på cirka 25 nanometer. Cytoskeletten ger den strukturella ramen för cellen och består delvis av mikrotubuli. Förutom deras strukturella komponent tjänar mikrotubler viktiga funktioner i celldelning och organelltransport inom cellen.

  Funktion i Mitos

  Mitos är den process som celler använder för att dela en föräldercell i två genetiskt ekvivalenta dotterceller. Mikrofibrer är integrerade i denna process genom att fästa till kromesomes centrum och därefter dra ihop homologa eller identiska kromosomer i kärnan. Detta gör det möjligt för varje nybildad dottercell att ha samma antal och genetiskt identiska uppsättningar av kromosomer. Fel i mikrotubuli med detta resulterar i apoptos eller celldöd, eftersom de nybildade cellerna kommer att ha olika antal kromosomer.

  Funktion hos meioser

  Mikrotubuli tjänar en analog funktion av att skilja kromosomer från meios , som kännetecknas av uppdelning av gameter eller sexceller. Till skillnad från mitos skapar denna process fyra dotterceller med halva antalet nödvändiga kromosomer; därigenom tillåta en komplett uppsättning kromosomer när de kombineras med en annan gamete under sexuell reproduktion. Felaktigheten i mikrotubuli i denna process kan resultera i en extra eller mindre kromosom i nybildade organismer som orsakas av ofullständig separation av kromosomerna, benämnd nondisjunction. Denna ofullständiga separation resulterar i manifestationen av flera tillstånd, inklusive Downs syndrom, Klinefelters syndrom och Turners syndrom.

  Organisk rörelse

  Förutom deras införlivande i cytoskeletten som ger cellulär struktur tillåter mikrotubuli också för rörelsen av olika organeller genom cytoplasman. Dessa cellulära kroppar fäster vid mikrotubuli och använder proteiner för att flytta till antingen den positivt eller negativt laddade änden av mikrotubulen.

  Cilia och Flagella

  Mikrotubuli ger också en extracellulär funktion genom att kombinera för att bilda motorstrukturer kallas flagella och cilia. Dessa två strukturer vrider och roterar snabbt och tillåter rörelse av en viss cell eller organism. Ett vanligt exempel på en cell som använder flagella för rörelse är spermier. Spermans svans består av en grupp mikrotubuli som roterar och driver spermierna framåt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com