• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Placeringen av ribosomer i en Cell

  Celler innehåller DNA, som fungerar som en ritning för proteiner som varje cell kan göra för användning i hela organismen. Arbetet med ribosomer är att läsa kopior av den där ritningen och montera de långmolekylära kedjor som blir proteiner. För att uppnå denna viktiga uppgift finns ribosomer i hela cellen, med deras placeringar som återspeglar destinationen för de proteiner som de producerar.

  Nukleolus

  I en eukaryot cell är en cell med en kärna, ribosomer börjar i en specialiserad del av kärnan som kallas nukleolusen. Nukleolus är ett kluster av DNA som innehåller gener som bär koden för en ribosomkomponent, en molekyl som heter ribosomal RNA som är nära relaterad till DNA. Ribosomal RNA syntetiseras och binds till proteiner i nukleolusen, och exporteras sedan från kärnan för att bilda ribosomer. Prokaryota celler, som saknar kärnor, utför denna process i cytoplasman.

  Cytoplasman

  Även om prokaryota celler och eukaryota celler gör sina ribosomer på olika ställen i cellen, har de båda ribosomer flytande fritt som en del av cytoplasman, innehåller materialet i cellmembranet. Eukaryotiska cells fria ribosomer är i allmänhet större än de för prokaryota celler och innehåller en större mängd ribosomalt RNA och proteiner. Emellertid är fria ribosomer i båda cellerna viktiga vid montering av proteinerna som behövs för cellens egna processer.

  Endoplasmisk retikulum

  Eukaryota celler har cytoplasmatiska strukturer som saknar prokaryota celler. En sådan struktur är endoplasmatisk retikulum, eller ER, en serie membraninslutna kanaler där cellen gör föreningar för användning utöver sin egen cytoplasma. Många ribosomer bifogar sig till ER för att göra proteiner, blir fasta ribosomer. Proteiner gjorda i den ribosom-punkterade delen av ER, kallad "grov ER", skickas genom ribosomfri jämna ER för att bli komponenter i cellmembranet eller produkter för andra celler att konsumera.

  Mitokondrier och kloroplaster

  Vissa särskilt komplexa strukturer inom eukaryota celler innehåller sitt eget genetiska material. Mitokondrier, som genererar energi genom att bryta ner kolhydrater och kloroplaster, som lagrar energi som socker för växter, alger och vissa svampar, har sitt eget DNA tillsammans med ribosomer för att läsa instruktionerna. Dessa ribosomer är små, som prokaryote ribosomer, men hjälper fortfarande mitokondrier och kloroplaster gör proteiner som stöder tanken att dessa strukturer utvecklats från bakterier som kom att leva inom större celler.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com