• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Processer som använder ATP som en energikälla

  ATP, stenografi för adenosintrifosfat, är standardmolekylen för cellulär smuggling i människokroppen. Alla rörelser och metaboliska processer i kroppen börjar med energi som frigörs från ATP, eftersom dess fosfatbindningar bryts i celler genom en process som kallas hydrolys. När ATP har använts återvinns den genom cellulär andning där den får de nödvändiga fosfatjonerna att lagra energi igen.

  Energikälla

  ATP-makromolekyler kallas huvudvärdet " cell "och överför potentiell energi på mobilnivån genom kemiska bindningar. Alla metaboliska processer som uppträder på mobilnivån drivs av ATP. När ATP släpper ut en eller två fosfatjoner frigörs energi då de kemiska bindningarna mellan fosfatjonerna bryts. Enligt TrueOrigin används nästan 400 pund av ATP dagligen av den vanliga människan med en diet på 2500 kalorier. Som energikälla är ATP ansvarig för att transportera ämnen över cellmembran och utför mekaniskt arbete av muskler som kontraherar och expanderar, inklusive hjärtmuskeln.

  Muskelrörelse

  En av de många användningarna av ATP är den fysiska rörelsen av musklerna. Under muskulär sammandrag fäster myosinhuvudena vid bindningsställen på aktinmyofiliamenten genom användning av en ADP (adenosindifosfat) korsbro, där den extra fosfatjonen från ATP frisätts. ADP skiljer sig från ATP genom att den saknar den tredje fosfatjonen som ger ATP dess energilösande förmåga. Energi lagrad från frigöringen av fosfatet tillåter myosinet att flytta sitt huvud, som för närvarande är bundet till, och rör sig således med aktin. ATP-bindningar med myosinhuvudet efter muskelkontraktion är fullständiga och omvandlas till ADP (adenosindifosfat) med en extra fosfatjon.

  DNA och RNA-syntes

  När celler delar upp och genomgår processen med cytokinesis, används ATP för att odla storleken och energiinnehållet i den nya dottercellen. ATP används för att utlösa DNA-syntes, där dottercellen mottar en fullständig kopia av DNA från modercellen. ATP är en nyckelkomponent i DNA- och RNA-syntesprocessen som ett av de nyckelbyggande blocken som används av RNA-polymeras för att bilda RNA-molekylerna. En annan form av ATP omvandlas till en deoxiribonukleotid, känd som dATP, så att den kan införlivas i DNA-molekyler för DNA-syntes.

  On-Off Switch

  Genom att binda till vissa delar av proteinmolekyler kan ATP fungera som en avbrottsbrytare för andra intracellulära kemiska reaktioner och kan styra meddelanden som skickas mellan olika makromolekyler i cellen. Genom bindningsprocessen orsakar ATP en annan del av proteinmolekylen att ändra sitt arrangemang, vilket gör molekylen inaktiv. När ATP frisätter sin bindning från molekylen, reaktiverar den proteinmolekylen. Denna process att tillsätta eller avlägsna en fosfor från en proteinmolekyl hänvisas till fosforylering. Ett exempel på ATP som används vid intracellulär signalering är frisättningen av kalcium för cellulära processer i hjärnan.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com