• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Varför DNA är den mest gynnsamma molekylen för genetiskt material och hur RNA jämförs med det i detta Respekt

  Med undantag för vissa virus, bär DNA snarare än RNA den ärftliga genetiska koden i allt biologiskt liv på jorden. DNA är både mer fjädrande och lättare att reparera än RNA. Som ett resultat tjänar DNA som en stabilare bärare av den genetiska informationen som är nödvändig för överlevnad och reproduktion.

  DNA är mer stabilt

  Både DNA och RNA innehåller socker ribosen, vilket är väsentligen en ring av kolatomer omgiven av syre och väte. Men medan RNA innehåller ett komplett ribosocker innehåller DNA ett ribosocker som har förlorat ett syre och en väteatom. Roligt faktum: Denna mindre skillnad förklarar de olika namnen som tilldelas RNA och DNA-ribonukleinsyra kontra deoxiribonukleinsyra. De extra syrgas- och väteatomerna i RNA gör det benäget för hydrolys, en kemisk reaktion som effektivt bryter RNA-molekylen i hälften. Under normala cellulära förhållanden genomgår RNA nästan 100 gånger snabbare än DNA, vilket gör DNA till en stabilare molekyl. repareras lättare

  I både DNA och RNA är bascytosin ofta genomgår en spontan kemisk reaktion känd som "deaminering". Resultatet av deaminering är att cytosin förändras i uracil, en annan nukleinsyrabas. I RNA, som innehåller både uracil- och cytosinbaser, är naturliga uracilbaser och uracilbaser som härrör från deaminering av cytosin oskiljaktiga. Därför kan cellen inte "veta" huruvida uracil ska vara där eller inte, vilket gör det omöjligt att reparera cytosindeaminering i RNA. DNA innehåller emellertid tymin istället för uracil. Cellen identifierar alla uracilbaser i DNA som har blivit resultatet av cytosindeaminering och kan reparera DNA-molekylen.

  DNA: s information är bättre skyddad DNA-dubbelsträngad natur, i motsats till till RNA: s enkelsträngade natur, bidrar vidare till DNA: s förmånlighet som det genetiska materialet. DNA: s dubbel-helixstruktur placerar baser inuti strukturen, skyddar den genetiska informationen från kemiska mutagener, det vill säga från kemikalier som reagerar med baserna, som potentiellt förändrar den genetiska informationen. I enkelsträngad RNA är å andra sidan baserna utsatta och mer sårbara för reaktion och nedbrytning.

  Dubbla strängar tillåter dubbelkontroll

  När DNA replikeras, strängad DNA-molekyl innehåller en föräldersträng - som tjänar som mall för replikering - och en dottersträng av nyligen syntetiserat DNA. Om det finns en basmatchning över strängarna, som ofta händer efter replikering, kan cellen identifiera rätt baspar från parent DNA-strängen och reparera det i enlighet därmed. Till exempel, om vid en nukleotidposition innehåller modersträngen en tymin och dottersträngen en cytosin, cellen "vet" för att åtgärda felpassningen genom att följa instruktionerna i parentessträngen. Cellen kommer därför att ersätta dottersträngens cytosin med en adenosin. Eftersom RNA är enkelsträngad, kan den inte repareras på detta sätt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com