• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  De tre typerna av bakterier

  Bakterier är encelliga mikroorganismer, kända för sin enorma förmåga att anpassa sig och föröka sig såväl som för sin gamla historia. Några av de äldsta kända fossilerna - nästan 3,5 miljarder år gamla - är de av bakterier-liknande organismer. Medan vissa bakterier ger sjukdom och död, är andra godartade eller till och med gynnsamma, bryter ner döda organiska ämnen eller producerar antibiotika. Bakterier grupperas vanligtvis i tre kategorier, klassificerade efter form: sfärisk, cylindrisk och spiral.
  Coccus

  Coccusbakterierna är sfäriska eller ovala, som ett bär. Faktum är att namnet härstammar från det grekiska ordet "kokkos", vilket betyder bär. Dessa är några av de minsta och enklaste bakterierna, med en medelstorlek på cirka 0,5 till 1,0 mikrometer i diameter. (En mikrometer är ungefär 1/1 000 000 meter.)

  Ett antal patogena (sjukdomsframkallande) bakterier tillhör denna kategori. Några exempel på cocci är streptococcus, vilket kan orsaka strep hals och skarlagnsfeber; stafylokocker, särskilt Staphylococcus aureus, som kan orsaka matförgiftning och toxiskt chocksyndrom; och meningokocker, som kan orsaka ett antal meningokocksjukdomar, inklusive epidemisk bakteriell meningit.
  The Bacillus

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com