• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Skillnader mellan Protista och Monera

  Alla livsformer som är kända för mänskligheten tillhör ett så kallad "rike", men det är inte alltid lätt att veta varför en livsform tillhör ett givet rike och inte ett annat. Kingdoms Protista och Monera innehåller båda encelliga livsformer, men de skiljer sig från varandra.
  Nucleus

  En stor skillnad mellan moneraner och protister ligger i kärnan, som är "kommandocentret" för en cell. Monerans har inte en riktig kärna, medan protister har kärnor bundna i sina egna kärnmembran. Forskare klassificerar organismer med sanna kärnor som eukaryoter och organismer utan dem som prokaryoter.
  Komplexitet

  Utöver införandet av en sann kärna är protister mer organisatoriskt komplexa än moneraner. Protister visar funktioner som kallas organeller som har olika jobb i cellen och kan visa synliga rörelsemetoder. Monerans har inte dessa typer av funktioner.
  Storlek

  Storlekar av olika arter inom varje rike varierar, men protister är i allmänhet större än monerans. Protister är ibland synliga även med bara ett förstoringsglas. Monerans är vanligtvis mycket mindre än så. Blågröna bakterier, som tillhör monera, är dock större.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com