• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Varför är diffusion viktig för en cells liv?

  En cells omgivande plasmamembran fungerar som en barriär mot de flesta molekyler, särskilt de som är farliga för cellens liv. Membranet tillåter passage av fördelaktiga material genom diffusionsprocessen. Utvecklingen av cellulär diffusion gör det möjligt för celler att stänga av sig och interagera differentiellt med sin omedelbara miljö.
  Betydelse

  För att kunna utföra de dagliga aktiviteterna i det dagliga livet måste alla celler överföra viktiga joner och små molekyler över semi-permeabla plasmamembran. Joner är atomer eller molekyler med en nettopositiv eller negativ laddning. För att uppfylla livskraven utbyter celler gaser, såsom syre och koldioxid; utsöndra avfallsprodukter; och ta in partiklar av mat, vatten och mineraler. Utbytet äger rum mellan den inre cellen och dess omgivande extracellulära vätska.
  Cellular Membranes

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com