• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Ekvation för glukosmetabolism

  Cellerna i kroppen kan bryta ner eller metabolisera glukos för att göra den energi de behöver. I stället för att bara släppa ut denna energi som värme lagrar celler emellertid denna energi i form av adenosintrifosfat eller ATP; ATP fungerar som en typ av energivaluta som är tillgänglig i en bekväm form för att tillgodose cellens behov. ekvation: C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O, där 2870 kilojoule energi frigörs för varje mol glukos som metaboliseras. Även om denna ekvation beskriver den övergripande processen, är dess enkelhet vilseledande, eftersom den döljer alla detaljer om vad som verkligen äger rum. Glukos metaboliseras inte i ett enda steg. Istället bryter cellen ned glukos i en serie små steg, som var och en släpper energi. De kemiska ekvationerna för dessa visas nedan.
  Glykolys

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com