• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad heter en vetenskapsman som studerar växter?

  En botaniker är en forskare som studerar eller experimenterar med växter. Dessa växter kan innehålla en rad organismer, inklusive blommor, träd och alger. Botaniker är en typ av biolog.
  Växtbiologer

  Växtbiologer är botaniker som direkt studerar själva växterna. Vissa arbetar för att förstå växtgenetik, medan andra undersöker växtanatomi, växternas strukturer eller växtekologi, hur växterna påverkar organismerna och området runt växternas naturliga odlingsområde.
  Tillämpade växtforskare

  Tillämpade växtforskare ser på hur växter kan användas i industrier och vardagsliv. En agronom använder kunskap om hur växter växer för att förbättra jordbruket, medan en livsmedelsforskare ser på hur man använder växter som livsmedelsprodukter.
  Av Organism

  Det finns också botaniker som väljer att specialisera sig i en grupp växter , såsom lichenologerna, som studerar lavar. Dessa forskare kan ytterligare särskiljas med de specifika typerna av växter som studerats inom gruppen. Till exempel finns det botaniker som studerar alger i allmänhet, men också botaniker som bara studerar alger som finns i hav.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com