• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Varför innehåller inte alla växtceller klorplaster?

  Klorplaster är viktiga cellstrukturer som ger vegetationen dess distinkta gröna färg. De ansvarar för att absorbera energi för att mata anläggningen och driva dess tillväxt. De finns inte i alla växtceller.
  Vad är kloroplaster?

  Kloroplasterna är specialiserade organeller som utför fotosyntes. Fotosyntes är processen för att fånga upp ljusenergi från solen och omvandla den till kemisk energi. Ljus fångas i små pannkakformade skivor som kallas tylakoider, som innehåller klorofyll, det gröna pigmentet. Den omvandlas sedan till stärkelse för lagring i rötter.
  Var hittas kloroplaster?

  Klorplaster finns bara i de delar av växten som kan fotosyntes. Huvuddelen av kloroplaster finns i växtens blad eftersom dessa strukturer har den största ytan för absorption. Den yttre delen av en växtstam kan också innehålla kloroplaster.
  Vilka celler saknar kloroplaster?

  De inre stamcellerna och underjordiska organ, såsom rotsystemet eller glödlampan, innehåller inga kloroplaster. Eftersom inget solljus når dessa områden skulle kloroplaster vara värdelösa. Frukt- och blommaceller innehåller vanligtvis inte kloroplaster eftersom deras primära jobb är reproduktion och spridning.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com