• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur många protoner har kalcium?

  Varje enskilt upptäckt atom har protoner, elektroner och neutroner. Antalet av varje beror på det tilldelade atomnumret. Protoner har en positiv laddning, elektroner har en negativ laddning och, som namnet antyder, neutroner har ingen kostnad.

  Elementegenskaper i det periodiska systemet

  När man tittar på ett element i det periodiska tabellen , det finns två siffror: Atomnumret, som finns på toppen och den atomvikt som finns i botten av lådan.

  Hur många protoner i kalcium?

  Antalet protoner som finns i kärnan av kalcium är samma som dess atomnummer: 20.

  Elektroner

  Antalet elektroner och antalet protoner är alltid desamma, såvida inte elementet får en annan avgift.

  Neutroner

  Atommassan, antalet längst ner, är summan av antalet protoner och antalet neutroner. Bara subtrahera antalet protoner, 20 i det här fallet från det avrundade massantalet.

  Isotoper

  Ändring av antalet neutroner ändrar elementet till en annan version av sig själv, kallad en isotop.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com