• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man gör vattenfri ammonium

  Ren ammoniak kallas ibland vattenfri ammoniak för att skilja den från vattenhaltiga ammoniaklösningar. Exempelvis är hushålls ammoniak faktiskt en lösning av minst 90 procent vatten och mindre än 10 procent ammoniak (NH3). Ammoniak har många tillämpningar och är en av de vanligaste oorganiska kemikalierna. Vattenfri ammoniak framställs kommersiellt från naturgas, luft och ånga.

  Ta bort svavel från naturgas med väte för att producera vätesulfid som en biprodukt. Ta bort vätesulfiden genom att leda denna gasblandning genom zinkoxidbäddar. Zinkoxiden kommer att reagera med vätesulfiden för att bilda zinksulfid och vatten. Den återstående naturgasen kommer att vara mycket hög i metan.

  Värm naturgasen till cirka 1500 grader Fahrenheit. Tillsätt ånga och en katalysator, såsom järnoxid. Detta medför att metan och ånga bildar kolmonoxid och väte. I närvaro av tillräckligt med vatten kommer kolmonoxiden att rekombineras med ångan för att bilda koldioxid och väte.

  Ta bort huvuddelen av koldioxid och kolmonoxidgas. Du kan åstadkomma detta med en mängd olika metoder, såsom att absorbera det med olika etanolaminlösningar. Ta bort återstående spår av kolmonoxid och koldioxid med väte för att bilda metan och vatten. Den återstående gasen kommer att vara vätegas av hög renhet.

  Lägg till en katalysator som järnoxid och noggrann luft till vätgasen för att ge en kväveatom för var tredje väteatom. Ämn denna gasblandning till mycket högt tryck för att producera ammoniak enligt följande reaktion: 3 H2 + N2 -> 2 NH3.

  Förvara den vattenfria ammoniak som en vätska genom att kyla den till -30 grader Fahrenheit medan den fortfarande är under tryck.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com